KITCHEN LAB 4 KIDS

Ścieżki uczenia się

1

PRZESTUDIUJ

Zapoznaj się z zaprojektowanymi przez nas ścieżkami edukacyjnymi w czterech poniższych obszarach.

2

PRZETESTUJ

Przetestuj z dziećmi wybraną ścieżkę uczenia się wykorzystując podaną instrukcję

3

ZAPROJEKTUJ

Zaprojektuj i opisz nową, własną ścieżkę uczenia się,wypełniając poniższy formularz.

ŚCIEŻKI TEMATYCZNE

Związane z konkretnym tematem – składnikiem, rodzajem żywności itp

ŚCIEŻKI ZWIĄZANE Z UMIEJĘTNOŚCIAMI STEM

Myślenie naukowe, kompetencje społeczne…

ŚCIEŻKI ZWIĄZANE Z DYSCYPLINAMI STEM

Nauki przyrodnicze, Technologia, Inżynieria, Matematyka

ŚCIEŻKI OPARTE NA POJĘCIACH NAUKOWYCH

Topnienie, zamarzanie…

Ścieżki tematyczne

Związane z konkretnym tematem – składnikiem, rodzajem żywności itp

Nauka o słodyczach

Najpierw eksperymentuj, potem jedz!

Laboratorium piekarza

Ścieżki związane z umiejętnościami STEM

Myślenie naukowe, kompetencje społeczne…

Uczymy się współpracować w zespole

Umiejętności społeczne

Uczenie się jak obserwować i odkrywać

Myślenie naukowe

Ścieżki związane z dyscyplinami STEM

Nauki przyrodnicze, Technologia, Inżynieria, Matematyka

STEM – Eksperymentalne projektowanie

Uczymy się projektować

M w STEM

Zastosowanie matematyki w życiu codziennym

Ścieżki oparte na pojęciach naukowych

Topnienie, zamarzanie…

Zmiana stanu skupienia

ciała stałe i ciecze

Dwutlenek węgla (CO2)

Przyjaciel czy wróg

Konstruowanie i myślenie w 3D

Jak zostać inżynierem?

Co to jest osmoza?

Badamy gęstość cieczy

W naturze i w kuchni

It’s your turn!

The first form represents the starting point of each Fieldwork experience of the K4K project.
It will help teachers describe the implementation of each experience and will be shared among partners in order to have a common structure for the national pilots.
Another form is designed to support the monitoring activities.

DESIGN YOUR LEARNING PATHWAYTOOL FOR MONITORING ACTIVITIES
Skip to content