Laboratori de Forners

RUTA D’APRENENTATGE TEMÀTIC


Laboratori de Forners

Objectius:

1. Treballar la capacitat de l’alumne per mesurar la temperatura
2. Millorar el coneixement dels alumnes sobre algunes reaccions químiques que es produeixen en elements quotidians
3. Permetre als alumnes explorar el concepte d’energia i calor
4. Permetre als alumnes explorar el concepte d’energia negativa i positiva
5. Treballar el coneixement dels alumnes sobre el procés de pujada
6. Permetre als estudiants explorar el concepte de pes i massa
7. Deixar als alumnes explorar com diferents ingredients poden afectar el resultat final d’un pastís

Objectius transversals:

1.Treballar l’actitud investigadora dels alumnes
2. Desenvolupar les habilitats dels alumnes per escoltar i seguir instruccions
3. Desenvolupar les habilitats culinàries dels alumnes
4. Permetre als estudiants investigar els canvis alimentaris
5. Desenvolupar les habilitats lingüístiques expressives dels alumnes
6. Desenvolupar la capacitat dels alumnes per treballar en grup

Resultats d’aprenentatge previstos

Els alumnes seran capaços de:
1. Participar en experiments sota la supervisió del professor
2. Reconèixer i explicar els canvis en una substància
3. Comprendre el funcionament del forn
4. Aprendre a fer servir el forn sota la supervisió del professor
5. Comprendre el fenomen del llevat
6. Anotar la fórmula química d’un gas
7. Investigar com interactuen les càrregues positives i negatives
8. Observar i discutir com es divideixen el pebre i la sal mitjançant l’energia electrostàtica

Estructura de la ruta d’aprenentatge

Etapa I

Mesurar la temperatura, pastar, entendre el concepte de que la massa pugui de fermentació.

Etapa II

Entendre l’osmosi i els processos d’energia estàtica darrere dels ingredients de la cuina; entendre com diferents ingredients poden afectar el resultat d’un pastís.

Avaluació

Inicial – fer un mapa conceptual : (Què se? Què voldria saber…?) Activar els coneixements previs dels nens

Formativa – descrit en tots els recursos

Final:
A. Reflexió amb el mapa conceptual preparat al principi – Què hem après? Què va ser el més intrigant? Què més voldríem saber sobre la cuina?
B. Votar per l’experiment més interessant (els nens poden posar l’adhesiu sota la foto representant el seu experiment preferit)
C. Autoavaluació del propi procés d’aprenentatge.
D. Avaluació del professor: vegeu l’escala següent

Ell/ella pot reconèixer els canvis en les substàncies 1 2 3 4
Ell/ella pot explicar els canvis en les substàncies 1 2 3 4
Ell/ella pot utilitzar el forn (sota supervisió) 1 2 3 4
Ell/ella es capaç d’escriure la fórmula química del gas 1 2 3 4
Ell/ella pot explicar el procés químic 1 2 3 4

1 – No del tot

2
3
4 – En absolut

 

Skip to content