Aprenent a treballar en equip

RUTA D’APRENENTATGE BASAT EN HABILITATS ESPECÍFIQUES


Aprenent a treballar en equip (habilitats socials)

Objectius generals:

● Introduir els conceptes: científic, reacció química, reacció per oxidació, flotar, canvis en l’estat de la matèria, germinació i brotar/créixer.
● Desenvolupar les habilitats socials per treballar en equip com científics.
● Desenvolupar la coordinació oculomanual i les habilitats fines motrius

Objectius:

1. Compartir idees i prendre decisions
2. Compartir la responsabilitat per una tasca
3. Acceptar el paper de líder i de direcció
4. Seguir les normes de seguretat
5. Dur a terme experiments en grup utilitzant les mans
6. Comparar les diferències de l’experiment de manera conjunta
7. Observar i parlar del que ha passat a l’experiment sobre què ha passat durant l’experiment

Objectius d’aprenentatge previstos

1. Dur a terme l’experiment en equip
2. Explicar els conceptes inicials en relació amb l’experiment en equip
3. Compartir la responsabilitat d’una tasca de l’experiment
4. Desenvolupar la seva motivació i capacitat d’involucrar-se amb les activitats
5. Descobrir de manera conjunta que ha passat durant l’experiment

L’estructura del procés

Etapa I

Entendre que l’essència del treball en equip és compartir la feina i les responsabilitats – reconèixer els diferents rols a l’hora de treballar en equip: ser lider, ser escriptor (prendre notes, fer dibuixos, recopilar informació, etc.); ser un bon coordinador, ser un especialista/buscador d’informació, etc.

La mestra o lider haurà d’introduir els conceptes: científic, reacció química, reacció per oxidació i flotar.

– Motivar als infants per dur a terme l’activitat

– Preguntar als infants si han fet alguna activitat similar.

Etapa II

Fer canvis de rol durant el treball en equip per poder veure les capacitats de cadascú – qui sóc dins d’un equip? Quines són les meves fortaleses/avantatges. Valorar tots els rols dins de l’equip.
Explicar conceptes científics en equip:

Etapa III

Aprendre sobre beneficis i inconvenients en el moment de treballar en equip – què ha sigut el més difícil per a nosaltres?
Dissenyar l’experiment i tasques assignades a cada infant
Es poden utilitzar els mateixos recursos, depenent del concepte que es vulgui treballar:

– Parlar del què ha passat i per què ha passat a cada experiment

– Quan fem diferents possibilitats per cada experiment, parlem de les diferències en els resultats.

– Treure conclusions en equip

Mètodes d’avaluació suggerits

a) Inicial
1- Fer preguntes sobre els procediments que es duran a terme a l’activitat
2- Distribuir als infants les tasques de l’experiment

b) Formatiu
1- Formular hipòtesis sobre el que què passarà a l’experiment. Fer preguntes com- Què penseu que passarà?
2- Què penseu que està passant?
3- Fer preguntes com- Es podria fer l’experiment d’una altra manera?
4- Tots els membres de l’equip descriuran què han observat i què els hi ha cridat l’atenció

c) Final
1- Analitzar si cada infant ha fet la tasca què tenia assignada.
2- Gaudir de manera conjunta i deduir què ha passat a l’experiment.
3- Pensar el què ha passat en relació amb la predicció que havien fet (hipòtesis)

 

 

Skip to content