Construint i pensant

RUTA D’APRENENTATGE BASAT EN CONCEPTES CIENTÍFICS


Construint i pensant – Com ser un enginyer?

Objectius generals:

Introduir els conceptes – construccions 3D, enginyer, enginyeria, prototip, disseny. • Ampliar el coneixement sobre les possibilitats d’utilitzar diferents formes i materials geomètrics per construir models 3D
Explorar la interrelació entre l’estabilitat constructiva (resistència) i la seva forma i els materials utilitzats per construir-la
Desenvolupament de la imaginació i la capacitat de pensar en 3D
Desenvolupar la coordinació oculomanual i la motricitat fina
Reforçar la capacitat de reconèixer les pròpies capacitats tècniques

Resultats d’aprenentatge previstos

L’infant serà capaç de:

  • explicar els conceptes – construccions 3D, enginyer, enginyeria, prototip, disseny
  • dissenyar diferents construccions de forma independent amb els materials proporcionats pel professor;
  • observar i explicar les relacions entre materials / formes i l’eficàcia d’una construcció;
  • reconèixer formes geomètriques bàsiques (triangle, quadrat, rectangle, etc.)
  • utilitzar eines d’enginyeria senzilles per construir un model 3D d’un niu / forn solar, etc.
  • provar els models construïts i avaluar-ne les qualitats: estabilitat, eficàcia

Estructura de la ruta

Etapa I

Reptes per al començament: quines habilitats es necessiten per convertir-se en enginyer? Presentació dels conceptes d’enginyer, construcció en 3D, prototipus, disseny. Explorar les relacions entre l’estabilitat (resistència) de la construcció i els materials o les formes geomètriques utilitzades. Utilitzant diferents materials per dissenyar i construir els models 3D de la realitat.

Etapa II

Enginyer a la cuina: construir amb menjar 

Wykonywanie konstrukcji z artykułów spożywczych. Uświadomienie możliwości konstruowania i degustowania własnych projektów.

Etapa III

Reptes avançats: construccions atípiques i enginyeria diària
la construcció és útil en la vida quotidiana, com el forn solar, una gropa per fer rodar alguna cosa. Observant la natura: un enginyer / constructor genial!

Avaluació

Inicial: preparar un mapa conceptual amb dibuixos (qui és un enginyer, què cal saber per convertir-se en enginyer?). Activar el coneixement dels infants.

Formativa: descrit en tots els recursos

Final: Autoavaluació de les pròpies habilitats d’enginyeria a la fitxa preparada pel professor (els nens dibuixen – / + /?) – Puc ser enginyer? – Fer una llista d’habilitats i demanar als infants que marquin allò que ja saben i el que encara han d’aprendre, per exemple, pensar en 3D; mesurar, utilitzar formes geomètriques, combinar diferents elements, utilitzar eines senzilles


Què puc fer? Sí + No – No estic segur/a?
Puc pensar en 3D?
Puc mesurar la longitud
Puc reconèixer les formes geomètriques: triangle, rectangle, cercle etc?
Puc utilitzar diferents formes per dissenyar un edifici o una estructura?
Puc dibuixar una línia perfecta sense fer servir una regla?
Puc explicar què és un prototip?
Puc explicar per què l’estructura és estable o inestable?

 

Skip to content