L’estat de la matèria

RUTA D’APRENENTATGE BASAT EN CONCEPTES CIENTÍFICS


L’estat de la matèria – sòlid i líquid – explorant el canvi d’estat

Objectius:

Introduir conceptes: estat de la matèria, sòlid i líquid
Treballar la comprensió dels processos químics subjacents al canvi de l’estat en la matèria (congelar, desfer, dissoldre, cristal·litzar, solidificar…)
Explorar les funcions de factors externs a l’hora de convertir la matèria (inhibidors i catalitzadors com: la sal, la temperatura, embolicar, etc).
Desenvolupar les habilitats d’observació dels processos químics i físics Reforçar l’actitud d’exploració dels infants.

Resultats d’aprenentatge previstos

L’infant serà capaç de:

  • explicar els conceptes de líquid / sòlid i diferenciar entre congelar, desfer, cristal·litzar, solidificar.
  • participar en experiments supervisats pels mestres
  • observar el procés de convertir l’estat de la matèria en un altre (congelar, desfer, dissoldre, cristal·litzar, solidificar)
  • extreure conclusions sobre els factors inhibidors i catalitzadors del procés de canvi de l’estat de la matèria
  • dissenyar els seus propis experiments relacionats amb el tema (utilitzant materials donats pel mestre)
  • reflexionar sobre els seus propis resultats d’aprenentatge

Estructura de la ruta d’aprenentatge

Etapa I

Introduir el concepte “estat de la matèria”, “sòlid”, “líquid”. Introduir els termes científics al llenguatge quotidià dels nens. Comprendre que en el procés de convertir el líquid el sòlid pot adoptar una forma diferent (congelació, cristal·lització, solidificació)

Etapa II

Explorar les condicions externes i els factors que influeixen en els canvis de l’estat de la matèria- reconèixer els dos tipus de factors: inhibidors i catalitzadors en el procés de fondre el gel o la xocolata i solidificar les substàncies).

Etapa III

Entre sòlids i líquids: exploració de substàncies inusuals / atípiques

Fem monstres de midó – experiment amb liquid no-Newtonià experiment with non-Newtonian liquid or (according to teacher’s choice) Sopa de gelat (historia+activitat)

Experiment científic amb gelat calent – Observar el procés de cristal·lització

Avaluació

Inicial – construir un mapa conceptual (Què sé? Què voldria saber sobre …?) – Activar els coneixements previs dels infants;

Formativa – descrit en tots els recursos

Avaluació final
A. Reflexió amb el mapa conceptual preparat al principi – Què hem après? Què va ser el més intrigant? Què més voldríem saber sobre els diferents estats de la
matèria?
B. Votar per l’experiment més interessant (els infants poden posar l’adhesiu sota la foto representant el seu experiment preferit
C. Autoavaluació del propi procés d’aprenentatge: amb la taula preparada per un professor


 1. Puc reconèixer líquid i sòlid
2. Se explicar quan i com un sòlid canvia a líquid
3. Puc fer que el procés de fusió del gel sigui més lent o més ràpid
4. Se fer un líquid no-newtonià
5. Se què és el procés de cristal·lització
6. Se què és un “experiment”
7. Puc observar i prendre nota
8. M’agrada dur a terme experiments científics a l’escola
9. Puc ser un científic prudent – Se com comportarme de manera segura a un laboratori

 

Skip to content