Kuchnia jako laboratorium edukacji STEM w przedszkolu

English version


Międzynarodowe Sympozjum

Kuchnia jako laboratorium edukacji STEM w przedszkolu - KitchenLab4Kids

21-03-2020 - Z przykrością informujemy, że konferencja zostaje odwołana. O nowym terminie poinformujemy później.

 9.00 - 14.30

Akademia lgnatianum w Krakowie
ul. Kopernika 26


PROGRAM

9.00-10.30 • SESJA PLENARNA SALA 412

9.00-9.30

Przywitanie uczestników

STEM w przedszkolu - przedstawienie celów i założeń projektu Kitchenlab4Kids - dr hab. Barbara Surma, prof. AIK

9.30-10.00

Osiem warunków edukacji STEM/STEAM na prostych przykładach - dr hab. Marek Piotrowski, prof. ChAT

10.00-10.30

From STEAM to the 3C: creativity, content, and community - Prof. Christina Galvan, Universitat de Barcelona

10.30-11.00

Przerwa kawowa

11.00-12.00 • SESJA WARSZTATOWA NR I SALA 501 i 339

Workshop 1

Code&Play, Code&Create, Code&Learn! - Prof. Christina Galvan, UIC Barcelona

Workshop 2

I Ty możesz zostać naukowcem - eksperymentowanie w przedszkolu i nauczaniu zintegrowanym - dr Rafał Jakubowski, mgr Kazimierz Paprzycki

Workshop 3

Przykłady dobrych praktyk edukacji STEM w przedszkolu - dr Katarzyna Szewczuk, dr Martyna Szczotka

12.00-12.30

Przerwa kawowa

12.30-13.30 • SESJA WARSZTATOWA NR li SALA 501 i 339

Warsztat 1

Code&Play, Code&Create, Code&Learn! - Prof. Cristina Galvan

Warsztat 2

Przykłady dobrych praktyk edukacji STEM w przedszkolu - dr Katarzyna Szewczuk, dr Martyna Szczotka

Warsztat 3

Praca z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych z klockami LEGO - Mgr Marcin Pietraszko

13.30-14.30 • PODSUMOWANIE KONFERENCJI SALA 412

13.30-14.00

Umiejętności STEM, czyli co? O rozwijaniu myślenia naukowego dzieci w przedszkolu w świetle badań porównawczych - dr Dorota Zdybel

14.00

Wręczenie certyfikatów uczestnictwa w konferencji

Skip to content