Gelats de colors

Gelats de colors

0
(0)
Short description
Full description
Evaluation
Short description

Gelats de colors

Tipus de recurs: pautes

Llengua: CA

Descripció - resum

-

Concepte científic introduït

Canvi d'estat, temperatura

Pensament creatiu i crític

Descobrir com s'elaboren els gelats. Pensament divergent- pensar de quins colors podrien ser els gelats.

Pensament matemàtic

Mesurar els ingredients per fer el gelat.

Pensament científic

Observar i fer preguntes sobre l'elaboració i el procés d'elaboració del gelat.

Aprendre a aprendre

Motivació intrínseca i compartir amb els altres

Adicional

Aprendre a utilitzar el llenguatge. Aprendre a treballar en grup

Full description

Gelats de colors

Objectius generals

Identificar la matèria en estat líquid i líquid.
Explicar el procés de canvi d'estat líquid a sòlid.
Per a fer un gelat

Vocabulari: paraules clau que s’han de comprendre

Estat, sòlid, líquid

Resultats d’aprenentatge previstos ( objectius operatius)

Veure el canvi d'estat a través de la temperatura.
Promoure hàbits saludables

Capacitats STEM- vinculades a la unitat d’aprenentatge

Capacitats STEM claus

Comunicació científica
Ciències: temperatura, colors, canvi d'estat
Matemàtiques: pes

Metodologies d’ensenyament/pla d’activitats

L'activitat proposada és la de crear gelats o gelats de fruites. Amb aquesta activitat és possible treballar sobre canvis de matèria, però també sobre diferents fruites i ajuda a promoure hàbits saludables.
Per a realitzar l'activitat haurem de treballar els coneixements previs. S'utilitzarà una primera sessió per a introduir el fenomen del canvi de matèria. Els alumnes no estaran familiaritzats amb aquest procés de transformació, però sí amb els productes (el gelat es fon, la sopa és líquida però la pasta que conté és sòlida, el vapor de l'olla o de la banyera…).


Com treballar en canvis de matèria amb nens
Què passa quan posem una safata de gel plena d'aigua en el congelador? I quan mengem un gelat sota el sol?
Primer mostrarem als alumnes els diferents estats en els quals podem trobar l'aigua (és l'únic element que es pot trobar en els tres estats), i també el suc per la seva similitud amb l'aigua.

 

Els sucs contenen una gran quantitat d'aigua. A temperatura ambient són líquides, també podem trobar sopes. Però si les fiquem en el congelador es tornen sòlides, dures. Això succeeix perquè estan per sota dels 0 °C. A aquesta temperatura podem trobar gelats i gel. Si posem el suc en el forn o en una olla, el suc es convertirà en gas, perquè la seva temperatura pujarà per sobre dels 100° i s'evaporarà. També podem observar aquest procés quan estem bullint aigua per a fer pasta o quan ens estem dutxant amb aigua calenta.
La idea és mostrar això amb l'acompanyament del professor. Si no és possible mostrar el procés d'evaporació en classe per falta de materials o per raons de seguretat, es poden mostrar imatges en el seu lloc.

Per a finalitzar la sessió els alumnes faran una llista de les fruites que els agradaria menjar en format gelat. És una bona oportunitat per a dir-los que si trien diferents colors el gelat serà més acolorit. Els professors decidiran quines fruites comprar tenint en compte intoleràncies, al·lèrgies, temporada i proximitat.

Desenvolupament de l'experiment

Farem preguntes per a veure què recorden els alumnes de l'última sessió, el professor guiarà la sessió procurant sempre que siguin els alumnes els que prenguin la iniciativa. Fent les preguntes correctes, el professor activarà els coneixements previs i el procés de pensament científic com la creació d'hipòtesi.
En aquesta activitat busquem que els alumnes es qüestionin com es fan els gelats. Saben amb què estan fets? I com es fan? I on posar-los? Per què es mantenen en fred? Això necessita descobrir i aprendre sobre els estats de la matèria. Tenim un suc o un batut, líquid, i volem que sigui un gelat, sòlid Com podem fer-ho? Què és el que succeeix?

Aquest pas de canvi en l'estat de la matèria de líquid a sòlid es diu solidificació, però per als alumnes podem dir que el líquid s'ha congelat. El congelador està molt fred i fa que el líquid es converteixi en un gelat o gel sòlid. Podem comparar-ho amb la neu: els alumnes saben que quan està nevant és perquè la pluja és tan freda que se solidifica i cau a terra creant gel.
Posant en comú els coneixements previs d'experiències viscudes amb gelats amb els seus pares, els de la sessió anterior, i responent a les preguntes del professor, els nens haurien de poder realitzar l'activitat. Finalment, és hora de gaudir dels gelats!

Avaluació de l’aprenentatge

Taula amb elements: SÍ / NO

- Mostra iniciativa

- Participa en el diàleg

- Fa hipòtesis

- Identifica la matèria líquida i sòlida

- Explica els passos que se segueixen per a fer gelat.

- Explica els canvis de la matèria.

Equipaments i materials utilitzats a la unitat d’aprenentatge (instruments, ingredients, etc.)

- Fruita (si tenim fruites de diferents colors el resultat serà més atractiu)
- Espremedora, liquadora.
- Motlles per a gelat (també es poden utilitzar gots de plàstic, gots de iogurt, una safata de gel ...)
- Culleres de fusta, pals de gelat ...

Lloc (context)

Laboratori o cuina

Referències-font

Bybee, R. W. (2010). What is STEM education? Science, 329 (5995), 996‐996. Carnevale, A., Smith, N., & Melton, M. (2011). STEM: Science Technology Engineering Mathematics . Georgetown: Georgetown University Center on Education and the Workforce.
Kitchen Lab 4 Kids. (2020). Project description. Europe. http://kitchenlab4kids.eu/?page_id=1622


Lamiña, L.G., (2019). Libro infantil ilustrado, sobre los beneficios nutricionales del consumo de frutas en los niños . Universidad de Las Américas, Ecuador. http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/11625


Los estados del agua para niños de primaria . (sense data).
https://infoeducacion.es/primaria/los-estados-del-agua-para-ninos-de-primaria/

 

Organización Mundial de la Salud, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación. (2005). Un marco para la promoción de frutas y verduras a nivel nacional . https://www.who.int/dietphysicalactivity/reportSPfinal.pdf?ua=1

 

Sociedad Española de Nutrición Comunitaria. (2015). Pirámide de la Alimentación Saludable. http://www.nutricioncomunitaria.org/es/noticia/habitos-alimentarios-confinamiento-por-covid19

 

Rojín, M. (2020). ¿Cómo debe ser la dieta de niños y adolescentes? https://www.efesalud.com/como-debe-ser-dieta-ninos-adolescentes

Evaluation

Gelats de colors

1. Usefulness for STEM education - integrating content of different disciplines

Cross-curricular character of the resource 

 

The range of S-T-E-M subjects included 

 

The presentation of possibilities of including artistic activities (STEAM approach)

 

2. Expected learning outcomes

Consistency (links) with preschool core curriculum

 

Communicativeness of description

 

3. Methodology of teaching

Clarity, communicativeness of instructions for teachers

 

Meaningful learning - using practical life problems

 

Original idea 

 

The level of ease in implementing the methodology to preschool age children

 

The level of ease in preparing necessary ingredients, materials and equipment needed

 

4. Sustainability

Ecological characteristics of materials/ results

 

Supporting healthy eating habits 

 

Relation with local traditions of cooking (using local products)

 

Low ecological footprint

 

Possibilities of inclusion (respecting cultural diversity and food intolerances)

 

5. Class management

Using differentiated forms of work - individual, team work etc.

 

Individual work

 

 

 

 

Team work

 

 

 

 

Whole group

 

 

 

6. Time management

 

Short activity (10-15 minutes)

 

 

 

Medium activity (20-30 minutes)

 

 

 

Long activity (1 hour or more)

 

 

 

Very long activity (1 day or more)

How useful was this resource?

Click on a smile to rate it! (You must be logged in)

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

How can we improve this resource? Share your experience with the community.

Please Login to comment
Skip to content