Bicarbonat i vinagre i la reacció que creen

Bicarbonat i vinagre i la reacció que creen

0
(0)
Short description
Full description
Evaluation
Short description

Bicarbonat i vinagre i la reacció que creen

Tipus de recurs:  Pàgina web

Pàgina web - enllaç https://handsonaswegrow.com/baking-soda-vinegar/

Llengua: CA

Llengua original: EN

Descripció - resum

Experimentar amb vinagre, bicarbonat sòdic i la reacció que creen si es combinen.

Concepte científic introduït

Diòxid de carboni, àcid, base, reacció.

Pensament creatiu i crític

Descobrir com aquest experiment es relaciona amb la natura.

Pensament matemàtic

Mesurar els diferents ingredients.

Classificar els diferents resultats.

Desenvolupar l'habilitat d'observar i descobrir.

Pensament científic

Fer preguntes.

Dissenyar experiments.

Provar hipòtesis.

Aprendre a aprendre

Desenvolupa la seva motivació per aprendre i involucrar-se en l'activitat.

Adicional

Coordinació mà-ull.

Afegint els ingredients es treballa la motrocitat fina.

Escriure el nombre de cullerades de vinagre.

Full description

Bicarbonat i vinagre i la reacció que creen

Objectius generals

- Desenvolupar l’habilitat d’observar i descobrir
- Potenciar l’actitud d’investigació
- Millorar les habilitats de resolució de problema
- Crear la oportunitat d’aprenentatge per explicar els conceptes de temps i reacció, i introduir els conceptes d’àcid i base
- Utilitzar l’alfabetització en un context significatiu

Vocabulari: paraules clau que s’han de comprendre

Diòxid de carboni, àcid, base, reacció.

Resultats d’aprenentatge previstos ( objectius operatius)

- Portar a terme l’experiment.
- Entendre que la quantitat d’un ingredient ha de ser constant, i la de l’altre ha de variar per poder ser comparats.
- Mesurar els ingredients.
- Mesurar o calcular el temps.
- Descobrir les diferents reaccions relacionades amb la quantitat de vinagre (en els tres primers experiments), i amb l’ordre d’addició dels ingredients (en el quart experiment).

Capacitats STEM- vinculades a la unitat d’aprenentatge

Capacitats STEM claus

- Fer preguntes
- Dissenyar experiments
- Provar hipòtesis
- Extreure conclusions basades en els resultats
- Motivació per aprendre i involucrar-se
- Auto-disciplina i aprenentatge auto-regulat (autonomia cognitiva)

Capacitats addicionals

- Compartir idees
- Coordinació oculo-manual
- Alfabetització bàsica: escriure el número de cullerades de vinagre

Metodologies d’ensenyament/pla d’activitats

1- Fer preguntes com:
Sabeu el que passa si barregem bicarbonat sòdic i vinagre? Anem-ho a veure!

 

2- Fer preguntes com:
Passarà el mateix si li posem 1, 2 o 3 cullerades de vinagre? Com podem veure-ho?

 

3- Ensenyar als nens tres gots i demanar que posin, en cada got, una, dos i tres cullerades respectivament

 

4- Demanar als nens que escriguin el nombre de cullerades de vinagre que hi ha a cada got

 

5- Preguntar i donar temps per a que formulin hipòtesis
Què creieu que passarà? Quin got tindrà més bombolleig?

 

6- Demanar als nens que posin una cullerada de bicarbonat sòdic a cada got.

 

7- Preguntar als nens què ha passat. Quin got té més bombolles?

 

Segon experiment
8- Posar 4, 5 i 6 cullerades als gots, seguint els mateixos passos


Tercer experiment
9- Seguir els mateixos passos, aquest cop amb números saltejats de cullerades de vinagre: 3, 6 i 12

 

Quart experiment
10- Preguntar i donar temps per formular hipòtesis:
Crieu que passarà el mateix si ho fem al revés, i primer posem el bicarbonat sòdic i després el vinagre?


11- En un got afegir 12 cullerades de vinagre i després bicarbonat sòdic, i en un altre got fer el mateix en ordre invertit

 

12- Comparar els resultats

Avaluació de l’aprenentatge

Evaluación inicial
- Conocer los conocimientos previos sobre esta reacción química.


Evaluación continua
- Adquirir progresivamente hábitos básicos de autonomía en acciones cotidianas, y actuar con seguridad y eficacia.
- Pensar, crear, elaborar explicaciones e introducirse en las capacidades matemáticas básicas.
- Observar y explorar el entorno natural inmediato, con una actitud de curiosidad y respeto.
- Participar gradualmente en actividades sociales y culturales.
- Usar numerales en un contexto apropiado y de forma significativa.

Evaluación final
- Para evaluar los objetivos de aprendizaje, usar la tabla donde los elementos más importantes están destacados.

Equipaments i materials utilitzats a la unitat d’aprenentatge (instruments, ingredients, etc.)

- Bicarbonat sòdic
- Vinagre
- Gots
- Culleres
- Paper i llapis per escriure els números

Lloc (context)

Aula quotidiana o cuina.

Referències-font

https://handsonaswegrow.com/baking-soda-vinegar/

Evaluation

Bicarbonat i vinagre i la reacció que creen

1. Usefulness for STEM education - integrating content of different disciplines

Cross-curricular character of the resource 

 

The range of S-T-E-M subjects included 

 

The presentation of possibilities of including artistic activities (STEAM approach)

 

 

2. Expected learning outcomes

Consistency (links) with preschool core curriculum

 

Communicativeness of description

 

3. Methodology of teaching

Clarity, communicativeness of instructions for teachers

 

Meaningful learning - using practical life problems

 

Original idea 

 

The level of ease in implementing the methodology to preschool age children

 

The level of ease in preparing necessary ingredients, materials and equipment needed

 

4. Sustainability

Ecological characteristics of materials/ results

 

Supporting healthy eating habits 

 

 

 

Relation with local traditions of cooking (using local products)

 

 

 

Low ecological footprint

 

Possibilities of inclusion (respecting cultural diversity and food intolerances)

 

5. Class management

Using differentiated forms of work - individual, team work etc.

 

Individual work

 

 

 

 

Team work

 

 

 

 

Whole group

 

 

 

6. Time management

 

Short activity (10-15 minutes)

 

 

 

Medium activity (20-30 minutes)

 

 

 

Long activity (1 hour or more)

 

 

 

Very long activity (1 day or more)

How useful was this resource?

Click on a smile to rate it! (You must be logged in)

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

How can we improve this resource? Share your experience with the community.

Please Login to comment
Skip to content