Experiment de sal i ous flotants

Experiment de sal i ous flotants

0
(0)
Short description
Full description
Evaluation
Short description

Experiment de sal i ous flotants

Tipus de recurs:  Pàgina web

Pàgina web - enllaç https://igamemom.com/free-app-interactive-educational-toy-ubooly/

Llengua: CA

Llengua original: EN

Descripció - resum

Experimentació amb ous, aigua i sal per veure com la sal afecta la densitat de l'aigua i la flotabilitat dels ous.

Concepte científic introduït

Densitat dels líquids, flotabilitat.

Pensament creatiu i crític

Imaginar altres maneres de mesurar la densitat dels líquids.

Pensament matemàtic

Tenir precisió a l'hora de mesurar la sal utilitzada.

Desenvolupar l'habilitat d'observar i descobrir.

Pensament científic

Fer preguntes, analitzar i resoldre problemes.

Dur a terme una investigació: crear una hipòtesi sobre què pot passar segons la quantitat de sal que s'afegeixi a l'aigua.

Aprendre a aprendre

Afavoreix el sentiment d'eficàcia en el procés d'aprenentatge, ja que és un experiment que poden realitzar sols.

Desenvolupa la seva motivació per aprendre i involucrar-se en l'activitat.

Adicional

Coordinació mà-ull.

Compartir idees amb companys.

Full description

Experiment de sal i ous flotants

Objectius generals

- Desenvolupar l’habilitat d’observar i descobrir.
- Potenciar l’actitud de recerca en els infants.
- Progressar en la resolució de conflictes (tenir iniciativa).
- Crear l’oportunitat per explicar els conceptes de densitat i flotabilitat.

Vocabulari: paraules clau que s’han de comprendre

Densitat, flotabilitat, transparència

Resultats d’aprenentatge previstos ( objectius operatius)

- Dur a terme l’experiment
- Fer una observació al llarg del temps
- Explicar el concepte de flotabilitat i densitat
- Deduir la relació entre densitat i flotabilitat

Capacitats STEM- vinculades a la unitat d’aprenentatge

Capacitats STEM claus

- Fer preguntes
- Analitzar i resoldre problemes
- Dissenyar experiments
- Elaborar conclusions basades en els resultats
- Motivació per aprendre i implicar-se
- Aprenentatge auto-disciplinari i auto-regulat (autonomia cognitiva)

Capacitats addicionals

- Compartir idees
- Coordinació oculo-manual
- Prendre decisions
- Creativitat: dissenyar altres experiments que flotin

Metodologies d’ensenyament/pla d’activitats

1- Fer preguntes sobre experiences personals relacionades amb la flotabilitat
- És el mateix nadar a la piscina que al mar?
- A on floteu més?


2- Donar temps perquè experimentin amb els ous i la sal


3- Si es pot fer l’experiment amb dos o tres ous i cada un a un recipient transparent, es podrà observar la disparitat entre la flotabilitat depenent de la quantitat de sal, també es podrà veure la transparència.

 

4- Elaborar conclusions sobre com al posar més o menys sal a l’aigua afecta la flotabilitat.

Avaluació de l’aprenentatge

Avaluació inicial
- Conèixer els coneixements previs que els infants poden tenir sobre la flotabilitat i la densitat.

 

Avaluació continua
- Adquirir progressivament hàbits bàsics en accions quotidianes per actuar amb seguretat i eficàcia.
- Pensar, crear i començar a saber conceptes científics bàsics (densitat i flotabilitat)
- Observar i explorar l’entorn, natural i físic, amb curiositat i respecte i participar en activitats socials i culturals.
- Adquirir progressivament habits d’autonomia fent experiments.
- Utilitzar el llenguatge oral, gestos i imatges per expressar idees, desitjos, sentiments i emocions.
- Utilitzar el llenguatge oral per explicar, discutir i donar suport a un punt de vista.
- Escoltar i participar activament en situacions regulars.
- Conversar i aprendre amb l’ús de llenguatge no-discriminatori amb actitud de respecte cap a altres cultures i llengües diferents.

 

Avaluació final
- Avaluar utilitzant els objectius d’aprenentatge, utilitzar la taula en la qual els elements més importants estaran remarcats.

Equipaments i materials utilitzats a la unitat d’aprenentatge (instruments, ingredients, etc.)

Un o més ous
Gots transparents
Aigua
Sal
Cullera

Lloc (context)

Laboratori, cuina o aula ordinària

Referències-font

https://igamemom.com/free-app-interactive-educational-toy-ubooly/

Evaluation

Experiment de sal i ous flotants

1. Usefulness for STEM education - integrating content of different disciplines

Cross-curricular character of the resource 

 

The range of S-T-E-M subjects included 

 

The presentation of possibilities of including artistic activities (STEAM approach)

 

 

 

2. Expected learning outcomes

Consistency (links) with preschool core curriculum

 

Communicativeness of description

 

3. Methodology of teaching

Clarity, communicativeness of instructions for teachers

 

Meaningful learning - using practical life problems

 

Original idea 

 

The level of ease in implementing the methodology to preschool age children

 

The level of ease in preparing necessary ingredients, materials and equipment needed

 

4. Sustainability

Ecological characteristics of materials/ results

 

Supporting healthy eating habits 

 

Relation with local traditions of cooking (using local products)

 

Low ecological footprint

 

Possibilities of inclusion (respecting cultural diversity and food intolerances)

 

5. Class management

Using differentiated forms of work - individual, team work etc.

 

Individual work

 

 

 

 

Team work

 

 

 

 

Whole group

 

 

 

6. Time management

 

Short activity (10-15 minutes)

 

 

 

Medium activity (20-30 minutes)

 

 

 

Long activity (1 hour or more)

 

 

 

Very long activity (1 day or more)

 

How useful was this resource?

Click on a smile to rate it! (You must be logged in)

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

How can we improve this resource? Share your experience with the community.

Please Login to comment
Skip to content